Alkohol za volantem

Zákaz alkoholu za volantem má své neoddiskutovatelné důvody. Co je ovšem stále předmětem diskuzí, je zákonem schválený limit, který by umožňoval řídit s malým množstvím alkoholu v krvi. Cílem tohoto článku nicméně není rozsoudit tento spor, jen představit aktuální fakta. Jaká jsou pravidla v České republice a co vám hrozí, pokud je porušíte?

Řidiči, kteří před řízením pili, ohrožují nejen sebe, ale především ostatní účastníky silničního provozu.

V České republice platí ze zákona zákaz požívání jakéhokoliv alkoholického nápoje před nebo při řízení vozidla (ale také při jízdě na zvířeti). Prokazování požití alkoholu u řidiče probíhá buď pomocí analyzátoru dechu nebo odborného lékařského vyšetření, přičemž v případě nutnosti může být provedeno obojí. Odborné lékařské vyšetření znamená odebrání vzorku krve a jeho analýza pro zjištění alkoholu. K prokázání alkoholu je možné použít i klasických foukacích trubiček, každopádně v tom případě je nutné jej potvrdit i pomocí lékařského vyšetření.

Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile

Řízením vozidla pod vlivem alkoholu, kdy prokázané množství nepřesáhne 0,3 promile, není trestáno žádným bodovým hodnocením, jelikož se nejedná o spáchání trestného činu, nýbrž o přestupek.

Přestupek se neřeší blokovým řízením. Namísto toho je s řidičem zahájeno správní řízení, trestané finanční pokutou 2.500 až 20.000 Kč. Zároveň řidiči hrozí zákaz řízení motorových vozidel na 6 až 12 měsíců.

Řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile

Jestliže je řidiči prokázán alkohol v krvi nad 0,3 promile, stále se ještě nedopouští trestného činu a přečin je kvalifikován jako přestupek.

Je trestán udělením 7 bodů v rámci bodového hodnocení a pokutou od 2.500 do 20.000 Kč. Dále je možné řidiči udělit zákaz řízení motorového vozidla od 6 do 12 měsíců.

Řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile

Pokud je řidiči prokázáno, že za volant usedl s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustil se trestného činu řízení ve stavu vylučujícím způsobilost.

Trestem za takové chování je udělení 7 bodů v rámci bodového hodnocení. Jakožto trestný čin je řízení ve stavu vylučujícím způsobilost posuzováno soudem. Trest v takovém případě může být: • odnětí svobody až na dobu 3 let • zákaz řízení motorového vozidla v době 1 až 10 let • pokuta 25.000 až 50.000 Kč

Jak je to s alkoholem za volantem v jiných zemí Evropy?

https://etsc.eu/blood-alcohol-content-bac-drink-driving-limits-across-europe/

Když už pijete:

  • Nespoléhejte se jen na internetové kalkulačky odbourávání alkoholu

Každý metabolismus reaguje na alkohol trochu odlišně a velký rozdíl je hlavně mezi muži a ženami. Někdo dokáže spálit alkohol mnohem rychleji, někomu to trvá déle.

  • Pořiďte si spolehlivý alkoholtester (stojí pár stovek)

Jednoduše si pak alkohol v krvi změřite doma a budete vědět, zda jste způsobilý k tomu, usednout za volant.

  • Nesedejte za volant, pokud se na to necítíte

Není to jen o samotném alkoholu v krvi. Druhý den po propité noci se tělo regeneruje, můžete cítit únavu a otupělost. I takové stavy mohou být nebezpečné pro usednutí za volant.

  • Dejte si velký pozor na to, co říkáte policistům při kontrole

Zkoušce na alkohol jste povinni vyhovět, pokud vás k ní policista vyzve – a to jak orientační dechové, tak odborné lékařské. Můžete maximálně nesouhlasit s provedením způsobu orientační dechové zkoušky, ale je potřeba trvat na lékařském vyšetření.

Tunelové vidění

Při zvyšující se hladině alkoholu v krvi vnímáme pouze zúžený prostor před vozidlem, a to i v případě pomalé jízdy. Tento stav je označován termínem „tunelové vidění“. Při 0,8 ‰ alkoholu v těle (zhruba 2-3 velké panáky 40 % lihoviny v závislosti na pohlaví) vnímáme pouze dvě třetiny prostoru před vozidlem. Pokud nám v krvi koluje 1,8 ‰, zúží se vnímaný prostor na pouhou jednu třetinu. 

Bezpečně v dopravě Sdílet

Tunelové vidění


Potřebujete se zeptat?

Napište nám, pokusíme se odpovědět.