Společně bezpečně: pro přežití v džungli života

Projekt Společně bezpečně vznikl ve spolupráci se společností ESSOX a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Společným cílem obou partnerů je přispívat osvětovou činností k ochraně zdraví a majetku obyvatel České republiky.

V rámci informačních kampaní a průběžného vzdělávání žáků mateřských, základních a středních škol upozorňuje projekt Společně bezpečně na skutečnost, že odpovědné chování a předcházení nebezpečným situacím je téma pro každého. Že prevence je vždy účinnější, než následné řešení často nezvratných dopadů nezvládnutých rizikových situací.

Aby poučení dětí mohlo probíhat zábavnou formou, připravila společnost ESSOX spolu s Hasičským záchranným sborem i celou řadu soutěží a aktivit, kterých se děti i jejich rodiče mohou v průběhu roku zúčastnit. Pro více informací a novinek sledujte náš web a sociální sítě.

Každý den se ocitáme tváří v tvář mnoha situacím, při kterých bychom se měli umět správně zachovat. Jinak se může stát, že náš život nabere jiný směr, než jsme měli původně v plánu.

Více než tři stovky zaměstnanců v naší společnosti mají dohromady takřka pět stovek dětí. I proto si uvědomujeme, jak důležité je začít se vzděláváním v oblasti bezpečnosti a předcházení rizikovým situacím právě u nich. S pomocí našich partnerů chceme zábavnou formou vést děti k zodpovědnosti v životě – ať už jde o pobyt doma či venku, o chování na chodníku a na silnici, nebo o nakládání s kapesným od rodičů či prvními výdělky z brigád.

Jana Hanušová Jana Hanušovágenerální ředitelka
ESSOX, s.r.o.