Jak postupovat při autonehodě

Dopravní nehody se bohužel stávají, ať už se jedná o nehodu se zraněním nebo jen odřený lak. V každém případě je dobré vědět, jak v takové situaci postupovat. Jaké kroky podniknout, jste-li viníkem nehody vy, a co dělat, když je naopak škoda způsobena vám?

Vždy myslete v první řadě na bezpečnost sebe sama, vašich spolucestujících i ostatních účastníků provozu. Než vystoupíte z auta, zapněte výstražná světla a oblečte si reflexní vestu. Pak umístěte výstražný trojúhelník na vhodné místo.

I když je nehoda, zejména ta se zraněním, vždy stresovou situací, zachovejte chladnou hlavu a dávejte velký pozor na okolní provoz. Situace, kdy je sražen kolem jedoucím vozidlem někdo, kdo chce pomoci zraněným, jsou bohužel poměrně časté.

Pokud jsou na místě zranění, vždy volejte linku 112 a nezapomeňte, že i vy máte povinnost poskytnout případným zraněným první pomoc.

Kdy volat policii?

 • Došlo-li ke zranění osob nebo škodě na majetku třetí osoby.
 • Když odhadovaná výše škody na některém z poškozených vozidel je vyšší než 100 tisíc korun.
 • Nedohodnete-li se s účastníkem nehody na tom, kdo z vás je viníkem nehody a nejste tak schopni vyplnit záznam o dopravní nehodě.
 • Dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace. To znamená, je-li poškozeno firemní vozidlo, jiné třetí vozidlo, dům, svodidla, sloup veřejného osvětlení apod.

S vozidly do příjezdu policie nijak nemanipulujte! Pokud by to přeci jen bylo nezbytně nutné, pokuste se polohu vozů označit a zdokumentovat.

Když není policie potřeba

Jedná-li se pouze o lehčí nehodu bez zranění a není nutné volat policii, stačí se s druhým účastníkem nehody dohodnout, kdo je viníkem a sepsat záznam pro pojišťovnu. Ve vyřizování může velmi pomoci Evropský záznam o dopravní nehodě, který sice nemusíte mít povinně v autě, ale ušetří vám spoustu starostí. Nehodu také důkladně zdokumentujte, například na váš mobilní telefon.

 • Jsem viníkem nehody

Poskytněte poškozenému potřebné údaje pro uplatnění práva na náhradu škody. Následně byste měli svou pojišťovnu o události informovat – nahlásit pojistnou událost. V případě, že si nevíte rady či potřebujete pomoct, vždy kontaktujte svou pojišťovnu (číslo asistenční linky je uvedené na zelené kartě).

 • Nejsem viníkem nehody

Úhradu škody budete požadovat po pojišťovně viníka, proto nutně potřebujete tyto jeho údaje:

  •  jméno, příjmení a bydliště řidiče,
  • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
  • typ a SPZ jeho vozidla,
  • informace o tom, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn (tady si opište jméno a adresu pojišťovny, včetně čísla dokladu).

Následně pojišťovnu viníka kontaktujte a oznamte dopravní nehodu včetně doložení všech dokumentů.

A nezapomeňte: vždy dbejte v první řadě na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků provozu. Reflexní vesta vám nemusí úplně slušet, ale může zachránit život. 

Potřebujete se zeptat?

Napište nám, pokusíme se odpovědět.