Exkurze u hasičů

S nových školním rokem opět začínají exkurze s Hasičských záchranným sborem Jihočeského kraje. Děti ze škol a školek mají možnost dozvědět se spoustu nových informací o práci hasičů, o bezpečnosti a prevenci. Navíc jsou jim k dispozici zábavné výukové materiály dodané spoelčností ESSOX, která výukový program českobudějovických hasičů podporuje.

Děti se v průběhu exkurze nejprve věnují teoretickému školení za pomoci interaktivních programů na elektronických tabulích pod dohledem odborníka z řad hasičů. Pak následuje velmi oblíbená prohlídka garáží, kde hasiči dětem ukáží veškeré vybavení, auta a zodpoví jejich všetečné otázky.

V případě zájmu o exkurzi pro děti kontaktujte Janu Mejzlíkovou na tel.č.  725 030 540.

Exkurze