Virtuální drogy aneb technologické závislosti dětí

Závislostí na hraní online her nebo na sociálních sítích jsou ohroženy děti již kolem 10. roku. Co je v internetovém světě tolik láká, co závislost způsobí a jak je možné jí předejít?

Každé čtvrté dítě, které vyhledá ambulanci pro léčbu závislostí, chce pomoct s nadměrným užíváním počítače či mobilního telefonu. Čísla případů nadužívání technologií a závislostního chování navíc v době pandemie vystřelila strmě vzhůru.

Internet je pro děti velké lákadlo

Nejrizikovější skupinou jsou právě děti a mladiství. Zatímco dívky inklinují spíš k sociálním sítím, chlapci zase k hraní počítačových her. Pro děti jsou aktivity spojené s informačními technologiemi lehce dostupné a velmi atraktivní: umožňují jim odehnat nudu, zažít vzrušení, odreagovat se, zaplašit smutek.


Netolismus = závislost na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa aj.


Kde je hranice závislosti?

Často se jako nebezpečná hranice uvádí 36-40 hodin zábavy a komunikace na internetu týdně, to znamená 5-6 hodin denně. Závislost lze ale také identifikovat prostřednictvím projevů chování a jednání, které se v důsledku závislosti u dítěte změní.

Problém vzniká, když se dítě do činnosti ponoří tak, že nemá čas, chuť ani energii na jakékoliv další aktivity – do tří do rána hraje počítačové hry, nepřipravuje se do školy, v hodině usíná, ztrácí zájem o skutečný svět.

Jak se může projevit virtuální závislost

  • Osobnostní problémy

V chování dítěte můžete pozorovat větší agresivitu, impulzivitu, konfliktnosti či naopak apatii, depresivnost.

  • Omezení sociálního života

Dítě se přestává setkávat s kamarády, omezuje komunikaci i s členy rodiny. Význam pro něj mají jen kontakty navázané ve virtuálním světě.

  • Propad ve škole

Nezájem o školu a školní výsledky, dítě se přestává připravovat na vyučování, rapidně se mu zhoršují známky.

  • Zdravotní následky

K nejčastějším patří chronické bolesti zad, šíje a hlavy, zvýšená únava, napětí očí. Nedostatek pohybu vede zase k nadváze až obezitě.

Jak předejít problémům


Děti jednoduše dělají to, co vidí doma. Kopírují od nás, jak sami zacházíme s telefonem, počítačem či tabletem, kolik času těmto technologiím věnujeme.


  • Věnujte pozornost tomu, kolik času dítě tráví u počítače či mobilu. Mluvte s ním o tom, že informační technologie jsou sice dobrým sluhou, ale je nutné jejich používání omezovat a vybírat si v nich zejména takový obsah, který přináší užitek.
  • Určete, jak dlouho se děti mohou věnovat zábavě před displejem mobilu či obrazovkou počítače. Nemělo by to přesáhnout zhruba hodinu denně.
  • Pokuste se některé aktivity dělat společně, například hraní počítačových her či surfování na internetu. Budete mít nejen přehled o tom, co dítě dělá, ale také jeho chování usměrníte žádoucím směrem a ukážete mu, jak zacházet s technologiemi i vlastním časem.
  • Postarejte se o to, aby dítě mělo dostatek dalších zajímavých volnočasových aktivit, a to nejen organizovaných, ale i takových, kterým se může věnovat volně (například pobyt v přírodě).
  • Věnujte dítěti dostatečnou pozornost, zajímejte se o jeho prožívání. Povídejte si s ním, provádějte společné aktivity, ujistěte ho, že se vám může kdykoliv s čímkoliv svěřit. Důležité je vědomé budování důvěry a pouta mezi rodičem a potomkem.

S problémem nezvládání internetu či mobilu se dítě a jeho rodina mohou obrátit na jakéhokoliv dětského psychologa, dětského psychiatra či pedagogicko-psychologickou poradnu.