Je dítě v cyklovozíku v bezpečí?

I rodiče malého dítěte, které na kole ještě samo nejezdí, mohou se svou ratolestí vyrazit na cyklovýlet. Pomůže jim v tom dětský vozík připevněný za kolo, který můžou vybrat na základě našeho testu na straně 36. Jsou tato vozítka bezpečná a existují nějaká omezení, jak nebo kde by se používat neměla? Ptali jsme se expertů na dopravní bezpečnost i cyklistiku.

Přívěsné vozíky za kola se v Česku začaly houfně používat až v tomto tisíciletí. V posledních letech jsou populární a na stezkách i silnicích jsou k vidění poměrně často.

I když je vozík těžší než cyklosedačka (vozík bez dítěte většinou váží od zhruba jedenácti do dvaceti kilogramů), není třeba se kvůli jeho váze jízdy obávat. Námaha rodiče řidiče je i přes relativně vysokou hmotnost vozíku nižší, než kdyby použil cyklosedačku. Přívěsný vozík je totiž na rozdíl od ní uchycen za zadní osu bicyklu, takže dospělý jede stabilně a nemusí bojovat o udržení rovnováhy, což se často stává právě při jízdě s cyklosedačkou.

Pro a proti

Podle fanoušků vozíků by mělo jít ve srovnání se zmíněnými sedačkami o stabilnější a bezpečnější způsob přepravy dětí, které samy ještě na kole nejedou, ale rodiče je na výlet na bicyklu chtějí vzít s sebou. Na rozdíl od sedaček by vozík měl zůstat pevně stát třeba v případě pádu dospělého a jeho kola.

Odpůrci vozíků zase zmiňují, že rodič na dítě za jízdy nevidí a nepoznal by tak, že má zdravotní problém, například že omdlelo nebo zvrací. Je třeba dodat, že tuto nevýhodu má do jisté míry i zadní cyklosedačka. Někteří rodiče tento problém poměrně úspěšně řeší dokoupením cyklistického zpětného zrcátka, které se připevní na řídítka.

Další nevýhodou vozíků, kterou odpůrci zmiňují, je fakt, že dítě v nich sedí velmi blízko vozovky a dýchá tak větší množství prachu a zplodin, než kdyby bylo výše. Toto riziko je možné částečně snížit volbou méně prašných povrchů a dále například instalací zadního blatníku.

Anketa mezi odborníky

Jak je to s bezpečností přívěsných dětských vozíků a jaké nároky klade jejich používání na rodiče řidiče, ale také na kolo, se dočtete v následující anketě mezi experty na bezpečnost dopravy i cyklistiku.

Jak se díváte na využití vozíků za kola z hlediska bezpečnosti dopravy? Ing. Václav Jirovský, Ph.D., Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, Fakulta dopravní, ČVUT Praha, a Ing. Michal Vašíček, Ph.D., Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, Fakulta strojní, ČVUT, Praha: Každý cyklista by měl být obeznámen s pravidly silničního provozu a s prostorovou náročností a manévrovatelností kola s přívěsným vozíkem.

V kontextu evropské dopravy není mnoho silnic, na kterých by bylo obecně vhodné jezdit na kole, neboť cyklista je účastníkem s často velmi odlišnou rychlostí od okolního provozu, může dělat nepředvídatelné manévry při vyhýbání se nerovnostem a jeho rozměry mohou být snadnou příčinou přehlédnutí. Neměl by se tak vyskytovat na komunikacích se silným provozem, především by měl využívat cyklostezek, polních a lesních cest a podobných komunikací, které navíc přinášejí odpočinek od běžného stresu.

Přívěsný vozík za kolo mění manévrovatelnost kola, nicméně míra vlivu vozíku záleží samozřejmě i na jeho konstrukci (lehké jednokolové vozíky jsou i menší a kolo s nimi jede přirozeněji). Lze však říci, že v případě pádu cyklisty není dítě ohroženo tak jako v dětské cyklosedačce. Každopádně by měl cyklista před jízdou po silnici zvážit, zda je nutné vystavit dítě obecným rizikům spojeným s jízdou po silnici, která navíc jízdou s vozíkem sám cyklista na silnici zvyšuje.

Mgr. Milan Bělka, dopravní expert, Ostrava: Musíme si uvědomit, že dnes máme dětské potahové vozíky za jízdní kola i pro dvě děti. Přestože jsou vozíky potaženy reflexním materiá­lem a označeny vztyčenou vlajkou, osobně je považuji za nebezpečné – navíc v dnešní době, kdy řada cyklistů, bruslařů a chodců nerespektuje zákaz požívání alkoholu při účasti v silničním provozu, a v době, kdy tento zákaz dokonce někteří politici chtějí zrušit.

Ondřej Brunecký, cyklospecialista, Brno: Z osobní zkušenosti, kterou jsou tři děti, vnímám vozíky jako velmi bezpečné řešení a určitě bezpečnější než cyklosedačky. Vnímat to lze samozřejmě z mnoha různých perspektiv, ale na základě osobní zkušenosti rodiče, který využívá pro dítě jak sedačku, tak i vozík, je doporučení jednoznačně ve prospěch vozíku. S vozíkem jezdíte obezřetněji, více přizpůsobujete jízdu bezpečnosti a určitě se nepouštíte do žádných extrémů. Stejně tak z pozice řidiče automobilu vnímáte jezdce s vozíkem daleko obezřetněji. Dítěte v sedačce si řidič mnohdy vůbec nevšimne.

Jaká rizika s sebou používání cyklovozíků nese například na relativně úzkých cyklostezkách?

Ing. Václav Jirovský, Ph.D., a Ing. Michal Vašíček, Ph.D.: Cyklostezka, stejně jako silniční komunikace nebo chodník, má pouze omezenou kapacitu, a je tedy nutné způsob jízdy přizpůsobit dalšímu okolnímu provozu. V případě vlečení vozíku to platí obzvlášť.

Mgr. Milan Bělka: Koncepce stezek pro cyklisty a chodce je podle mého názoru nedostatečná, hlavně v letních měsících. Na místech, kde se nacházejí kempy nebo je zvýšená aktivita sportovců, je riziko srážky podstatně vyšší, a to hlavně při objíždění nebo předjíždění.

Ondřej Brunecký: Rizika mohou nastat v případě zúžených míst, vyhýbání se atd., kde přece jen vozík cyklistu do strany přesahuje a může hrozit zaseknutí o překážku či to, že zavadí o někoho na cyklostezce. Nicméně to ohrozí více cyklistu než samotné dítě ve vozíku. A to už se opět vracíme k již zmíněnému vyššímu přizpůsobení jízdy okolnostem s vozíkem oproti sedačce.

Klade použití vozíku nějaké zvláštní nároky na rodiče cyklistu?

Ing. Václav Jirovský, Ph.D., a Ing. Michal Vašíček, Ph.D.: Největší nárok na rodiče cyklistu je především v obezřetnosti a schopnosti vyhodnotit adekvátnost pohybu s vozíkem v daných místech a situacích. Pokud toto zvládá, není třeba se řízení jízdního kola s vozíkem obávat.

Mgr. Milan Bělka: Na použití vozíků pro děti za kolem neklade zákon zvýšené nároky, vyjma věku dítěte a technického stavu kola a jeho připevnění. Mnohdy ani technický stav samotného jízdního kola nevyhovuje předpisům provozu na pozemních komunikacích. Není se čemu divit, vždyť policii je jedno, zda kolo má blatníky nebo mu chybí odrazky. V zahraničí jsou opatření pro cyklisty daleko přísnější, například i co se týče zabavení jízdního kola.

Ondřej Brunecký: U kvalitních vozíků nejsou nároky na cyklistu o moc vyšší než při jízdě bez něj. Vozík dobře kopíruje stopu a nijak zásadně neovlivňuje ovládání kola. Toto mohu potvrdit opět z osobní zkušenosti. Moje žena, nikterak zkušený cyklista s váhou 55 kilogramů, je schopna bez problémů při rodinných vy­jížďkách vézt vozík s dítětem. Samozřejmý je větší nárok na fyzickou kondici a sílu v nohách, tedy v kopcovitém terénu bude vozík asi spíše mužská záležitost.

Jaký máte názor na použití vozíků za kolo na silnici?

Ing. Václav Jirovský, Ph.D., a Ing. Michal Vašíček, Ph.D.: Provoz na silnici si nedokážu představit v jiném než nezbytně nutném případě, kdy není jiná možnost. V takovém případě nesmí cyklista opomenout velmi důkladné plánování cesty a měl by nalézt co nejméně rušnou silnici. V neposlední řadě nesmí zapomenout, že pokud existuje v blízkosti silniční komunikace cyklostezka, je povinen ji užít, a to nejen z důvodu své vlastní bezpečnosti. Užití přívěsných vozíků za kolo je cíleno spíše na volnočasové aktivity, kam cyklistika na frekventovaných komunikacích nespadá. Vystavovat sebe a své dítě zvýšenému bezpečnostnímu riziku, emisím a pro dítě i stresu není rozumné. Z hlediska prachu je problém prakticky všude, každá cesta je prašná, a dopad je obdobný pro oba účastníky. Cyklista je sice výše, ale nižší koncentrace prachu je nahrazena vyšší aerobní aktivitou.

Mgr. Milan Bělka: Jízdu na pozemní komunikaci řeší §58 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), nicméně – a v tom jsme se shodli se spoustou dopravních expertů – osobně bych ve vozíku nevezl ani pytel cementu. Dokážete si představit, že vjedete do jízdní dráhy řidiči těžkého osobního automobilu nad 12 tun, kdy řidič je posazen vysoko nad úrovní vozovky?

Ondřej Brunecký: Samozřejmě s dětmi bude rodič přirozeně mít tendenci se provozu spíše vyhýbat a volit klidnější silničky či cyklostezky, což je naprosto v pořádku. Nicméně vyhýbat se zcela silnicím není asi na místě. Nechtěl bych se asi pouštět do polemik, o kolik je v případě nějaké kolize srážka pro dítě ve vozíku bezpečnější než v případě sedačky. Osobně vnímám pevnou konstrukci vozíků jako výhodu.

Obecným problémem u vozíků je zvýšená prašnost a nečistoty odletující od zadního kola. Výrobci jej řeší různou formou sítěk a zakrytí vozíku. Dobrý je také funkční blatník zadního kola, který účinně omezuje množství odletujícího materiálu.

Zdroj: dtest.cz