Oxid uhelnatý – neviditelný zabiják

Podle analýz Českého plynárenského svazu zaujímá otrava oxidem uhelnatým první místo mezi otravami v Evropě a každoročně na ni v České republice zemřou desítky osob. Toto nebezpečí vzrůstá v horkém létě až desetinásobně.


Vlastníte-li plynové ohřívače vody myslete na 3 základní pravidla:

  • zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu
  • nepodceňujte pravidelné kontroly
  • pořiďte si detektor oxidu uhelnatého


Pokud se chcete zbavit strachu vyměňte starý přístroj za novější s bezpečnostními čidly či za zcela jiný typ ohřívače (elektrický).

Oxid uhelnatý (CO) – zabiják, útočící zejména v létě

Hlavní nebezpečí oxidu uhelnatého tkví v jeho záludnosti. Tento plyn je hořlavý a prudce jedovatý, nedá se však vystopovat podle chuti ani zápachu. Vzniká nedokonalým spalováním materiálu s obsahem uhlíku – fosilních paliv a biomasy. K jeho produkci významně přispívají aktuální letní klimatické podmínky: ve vedru se totiž zhoršuje odtah zplodin plynových spotřebičů do komína a zplodiny se navracejí zpět do místnosti. K zamoření interiéru dále přispívá také omezený přívod vzduchu způsobený špatným větráním, případně neprůchodností komína, či zanesení plynového spotřebiče odpadními látkami, které brání dokonalému spalování zemního plynu.

Jakmile se již oxid uhelnatý v místnosti nahromadí, velmi rychle se naváže na krevní barvivo (hemoglobin) a výsledný produkt zabrání kyslíku napojit se na červené krvinky. Nedostatečné okysličení mozku může následně vyvolat celoživotní postižení nebo smrt. Odborníci proto doporučují opatrnost a dobré větrání koupelny. „Velmi nebezpečné jsou malé nevětrané koupelny vybavené starším typem průtokového ohřívače vody, tzv. karmou. Pokud u ní neprobíhají pravidelné kontroly, může dojít k nahromadění oxidu uhelnatého ve spalinách. Jakmile jsou všechny zplodiny odvedeny komínem, nezpůsobí tento jedovatý plyn katastrofu. V opačném případě však hrozí smrt jako následek otravy nebo výbuchu bytu. Majitelům plynových bojlerů proto radíme, aby se seznámili se základními způsoby účinné ochrany vlastního zdraví i života – od pravidelných kontrol komínu přes vybavení domácnosti detektorem výskytu oxidu uhelnatého až po koupi modernějšího plynového ohřívače vody s odpovídajícími zabezpečovacími prvky nebo zcela jiného typu bojleru,“ komentuje skrytá nebezpečí plynových bojlerů Karel Pacourek, generální ředitel společnosti Družstevní závody Dražice.

Zdroj: nazeleno.cz

Příznaky otravy oxidem uhelnatým