Rozhovor:  Jakou roli hrají děti ve výjezdech hasičů během prázdnin?

Přestože jsou prázdniny v plném proudu, pro hasiče toto období zdaleka oddech neznamená. Zajímalo nás, k jakým případům přes prázdniny nejčastěji vyjíždějí i jakou roli v nich hrají děti. Proto jsme se vydali za  náměstkem generálního ředitele HZS ČR, brigádním generálem Slavomírem Bellem.

K jakým typům případů vyjíždíte přes prázdniny nejčastěji?

Hasiči celoročně vyjíždějí k velkému množství nejrůznějších zásahů. Primárně jsou to různé druhy technické pomoci, jako jsou například čerpání vody při přívalových srážkách, odstraňování stromů popadaných za silného větru, vyprošťování z výtahu, nouzové otevírání dveří a podobně. Dále pomáháme u dopravních nehod a samozřejmě hasíme požáry. Zároveň zachraňujeme lidi a zvířata, které se z nejrůznějších důvodů dostali do nebezpečných situací. Co se týče charakteru výjezdů přes prázdniny, záleží na mnoha okolnostech a také na aktuálním počasí.

Pokud je teplé a suché léto, tak zasahujeme u velkého množství požárů v přírodním prostředí. Letošní začátek léta byl ve znamení bouřek a přívalových dešťů, takže byly naše zásahy orientované na technické pomoci s tím související – odčerpávání vody, odstraňování následků po povodních a pod.

Bohužel ale platí, že každé prázdniny z důvodů většího cestování narůstá počet dopravních nehod, u kterých je i naše pomoc nezbytná.

Jak v těchto případech figurují děti?

Naštěstí děti naši pomoc potřebují minimálně. Snad jedině s výjimkou dopravních nehod, právě při zmiňovaném cestování.

Je výjezdů kvůli dětem přes prázdniny více?

Obecně platí, že hasiči sledují příčinu či povahu událostí, u kterých zasahujeme, nikoli jejich viníky. Statistická data ohledně výjezdů, které zavinily děti, tedy nemáme k dispozici. Ostatní okolnosti, respektive jejich objasňování, je prací Policie České republiky a my se k výsledkům vyšetřování často ani nedostaneme. Proto nedokážu říct, zda je těchto výjezdů v průběhu prázdninových měsíců celkově více.

Pokud bychom se zaměřili na požáry, u nichž byla příčinou vzniku například hra dětí, pak mohu potvrdit, že jejich nárůst v měsících červenci a srpnu skutečně evidujeme. Co se týče statistik tak, evidujeme data za posledních 5 let. Z nich vyplývá, že během prázdnin je těchto případů skutečně asi o čtvrtinu více, než je tomu v ostatních měsících roku. Průměrný počet výjezdů tohoto typu je 40 za měsíc. V měsíci červenci je to 55 a v srpnu pak 54. Největší množství případů je pak v měsíci dubnu, kdy je průměrný počet výjezdů k požárům, které způsobí děti 57, nejméně pak v měsíci listopadu, a to 24.

Jsou zásahy, ve kterých figurují děti nějak specifické (z pohledu postupů, předpisů, přístupu…)? Je práce s dětmi komplikovaná?

Jednotky požární ochrany se při zásahu řídí taktickými postupy stanovenými Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, které jsou obsaženy v tzv. Bojovém řádu jednotek požární ochrany. Bojový řád nestanovuje speciální postup pro zásahy, ve kterých figurují děti, ale je v něm například uvedeno, že při záchraně většího množství osob probíhá záchrana zpravidla v pořadí děti, ženy, starci, muži. V těchto případech je nutné zvážit i momentální stav zachraňovaných osob.

Každé osobě, která je účastníkem nějaké mimořádné události, se dostává ze strany hasičů maximální péče. Samozřejmě záleží na typu zásahu. Například u dopravních nehod, které jsou bezesporu vždy velmi traumatizujícím zážitkem, je potřeba, aby účastníci nehody, zejména pak děti, měli možnost vyčkat do skončení zásahu, případně do příjezdu zdravotnické záchranné služby, či jejich blízkých, na místě, kde se budou cítit bezpečně. Často je tímto místem hasičské auto. Samozřejmě je důležité jednat a mluvit s dětmi s ohledem na jejich věk. Většinou je jim ze strany hasičů, kteří jsou k tomu speciálně vyškolení, nebo zaměstnanců psychologické služby Hasičského záchranného sboru České republiky, poskytnuta psychosociální pomoc. Ke zmírnění akutního stresu dostanou malé děti od hasičů plyšového dráčka Záchranáčka, našeho dětského maskota, nebo jinou hračku, která se snaží odvést jejich pozornost od probíhajícího dění.

Jsou děti často viníky nehod/zásahů, ke kterým vyjíždíte?

Já bych v případě dětí nepoužíval slovo viník. Děti většinou nejsou ani právně zodpovědné za své jednání. Na rozdíl od dospělých, kteří za ně zodpovídají.

Jak jsem zmínil dříve, my evidujeme statistiky pouze u požárů. Pokud bychom vycházeli z informace, že v měsíci červenci je dlouhodobý průměrný počet požárů 2036 a děti způsobily 55, pak se jedná pouze o 2,7 % z celkového množství požárů v červenci. V srpnu je to podobné. Z celkového počtu 2075 požárů děti způsobily 54, což je 2,6 %.

Kde vidíte nejčastěji příčinu nehod? (špatná prevence, nepozornost, chybí osvěta…?)

Děti jsou zpravidla velmi zvídavé a nerady se nudí. Menší děti rády zkouší nové věci a v případě, že není poblíž dospělá osoba, může snadno dojít k nehodě či tragédii. Mohou způsobit požár při hře s ohněm, spadnout z výšky a ublížit si nebo se třeba topit ve vodě.

U starších dětí je velkým rizikem vzájemné soupeření, kdy vymýšlí různé výzvy, zejména pak na sociálních sítích, aby jejich příspěvky získaly větší sledovanost. Rodiče, kteří jsou v dnešní uspěchané době příliš zaneprázdnění, často nemají ani tušení, co jejich děti dělají.

Obecně lze tedy shrnout, že příčinou nehod u dětí není tolik špatná prevence, ale spíše nedostatečná pozornost ze strany rodičů, neschopnost starších dětí domýšlet následky jejich jednání a v některých případech i špatný příklad od rodičů či jejich nejbližšího okolí.

Jsou některé případy výjezdů o prázdninách úsměvné? (podělíte se o příběh?)

Asi Vás zklamu, ale my se při výjezdech příliš často nesetkáváme s úsměvnými příhodami. Spíše s kuriózními případy, u kterých, pokud mají dobrý konec, se po skončení zásahu můžeme pousmát a říct si, že je štěstí, že tentokrát vše dobře dopadlo…

Občas se stane, že se takový příběh vyřeší ještě dříve, než k němu vyjedeme. Nedávno k nám na tísňovou linku volala velmi rozrušená a podrážděná dáma, že do ní na parkovišti před nákupním centrem nabouralo auto. Operátorka tísňové linky se však během krátké chvíle dozvěděla, že tím autem, které do paní nabouralo, je šlapací autíčko řízené čiperným chlapečkem, kterého maminka nechala na moment bez dozoru. Naštěstí se tato „dopravní nehoda“ obešla bez zranění a maminka si svého malého závodníka zpacifikovala, omluvila se volající paní, a celá událost se nakonec obešla bez našeho výjezdu. Takové kuriózní případy se ale dějí v průběhu celého roku.