Rozšiřujeme spolupráci s hasiči do celé republiky

Společnost ESSOX rozšiřuje po dvouleté pilotní spolupráci s jihočeskými hasiči svůj největší vzdělávací CSR projekt Společně bezpečně na celorepublikovou úroveň. Učinila tak podpisem dohody o spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky. Tím projekt, jehož výukovými exkurzemi dosud prošlo více než 6 tisíc dětí, tak získává zcela nový, širší potenciál.

Projekt Společně bezpečně přispívá vzděláváním dětí k jejich bezpečí ve čtyřech základních oblastech. Děti z mateřských a základních škol se formou interaktivních her učí, jak se chovat bezpečně doma, bezpečně venku, bezpečně v dopravě a bezpečně s penězi.

„Projekt Společně bezpečně je kombinací toho, co je naší společnosti blízké a na čem nám záleží – jsou to děti, jejich bezpečí a jejich vzdělávání. Cítíme zodpovědnost vůči jejich budoucnosti. Podpisem smlouvy o spolupráci s hasičským sborem na celorepublikové úrovni, se nám otevírá možnost podpořit vzdělávání ještě většího počtu dětí,“ vysvětluje Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX.

Při podpisu smlouvy předala Jana Hanušová za společnost ESSOX hasičskému sboru 16 metrů dlouhé nafukovací hopsadlo, ve tvaru hasičského auta, které budou děti i jejich rodiče potkávat na akcích Hasičských záchranných sborů během celého roku. Informace o dalších jednotlivých akcích, kde bude možné atrakci potkat budou dostupné na webových stránkách projektu www.spolecnebezpecne.cz i na sociálních sítích projektu.

„Působení v oblasti prevence považujeme za nedílnou součást práce hasičů. I proto jsme rádi za podobná partnerství, která nám pomáhají upoutat pozornost dětí a přispět k jejich rozvoji a vzdělávání. A to nám spolupráce se Společně bezpečně bezpochyby umožní“ uvedl brigádní generál Slavomír Bell, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky.

Nové partnerství